Bestuur

Het bestuur zorgt voor een goede dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Om het bestuur te bereiken kun je een mailtje sturen naar bestuur@diok.nl

Het bestuur van D.B.V.DIOK bestaat voor het seizoen 2016-2017 uit:

Voorzitter: Dennis Swart voorzitter@diok.nl
Secretaris: Tamara Houtsma secretaris@diok.nl
Penningmeester: Vera Dierx penningmeester@diok.nl
Voorzitter Technische Commissie: Niek van de Weerdhof tc@diok.nl